Rolnictwo

Koniec sesji za nami. Grupa ze studiów rolniczych ma teraz przerwę. Zapraszamy we wrześniu (przecież zostały niedobitki na kampanię wrześniową). Tymczasem zachęcam do przeczytania artykuły dziewczyny w dredach o rolnictwie. Miłego wypoczynku i udanych zbiorów 😛

Model wyspy

Pojęcie sukcesji używane było i jest w różnych kontekstach i znaczeniach. Pomijając szczegółowe omówienie mechanizmów sukcesji, pojęcie „sukcesja” używane jest w czterech znaczeniach: zmiany zgrupowań w czasie (gradient czasu, nieciągłość w czasie), zmiany zgrupowań w gradiencie przestrzeni (nieciągłość środowiska, zmienność w przestrzeni), „altruistyczne” udostępnianie zasobów (to właśnie klasyczne ujęcie rozwinięte przez Clemensa), cenofilogeneza. Dwa pierwsze… Continue reading Model wyspy

STENOBIONTY

Są to organizmy wysoce wyspecjalizowane, o wąskiej tolerancji ekologicznej, występujące     w ściśle określonym (specyficznym)  siedlisku, w warunkach wąskiej zmienności czynników środowiskowych, zwłaszcza temperatury i wilgotności . Stenobionty możemy podzielić na: POLISTENOBIONTY

Agroekologia

Nazwa fenologia pochodzi od słowa  fenomen, czyli zjawisko. Fenologia  to nauka  badająca zależności między terminami występowania periodycznych zjawisk w życiu roślin i zwierząt  poszczególnych gatunków a pogodą i sezonowymi zmianami klimatycznymi. Po raz pierwszy nazwę tę użył botanik francuski Morren w XIX w Na podstawie obserwacji pogody oraz związanych z nią corocznie powtarzających się faz… Continue reading Agroekologia

Bioindykacja

Co to jest bioindykacja Bioindykacja – metoda oceny stanu środowiska, głównie poziomu zanieczyszczeń, na podstawie badania reakcji organizmów żywych (stenobiontów, organizmów wskaźnikowych) na zmiany. Dobrymi bioindykatorami zanieczyszczenia wód są np. raki rzeczne, larwy chruścików, a powietrza – porosty. Do określania trofii zbiorników wodnych wykorzystywane mogą być również współczynniki fitoplanktonowe. . Bioindykacja opiera się na systemie wskaźników… Continue reading Bioindykacja