Kredyt na rozwój

Jeżeli od dłuższego czasu nie możemy znaleźć żadnego zatrudnienia, albo nasze gospodarstwo rolne nie przynosi dochodów i jeśli mamy pomysł na własny biznes to warto jest pomyśleć o założeniu firmy. W dobie naszych czasów formalności związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej są mocno uproszczone. Jednak sam pomysł na biznes to za mało musimy mieć… Czytaj dalej Kredyt na rozwój

Rolnictwo

Koniec sesji za nami. Grupa ze studiów rolniczych ma teraz przerwę. Zapraszamy we wrześniu (przecież zostały niedobitki na kampanię wrześniową). Tymczasem zachęcam do przeczytania artykuły dziewczyny w dredach o rolnictwie. Miłego wypoczynku i udanych zbiorów 😛

Model wyspy

Pojęcie sukcesji używane było i jest w różnych kontekstach i znaczeniach. Pomijając szczegółowe omówienie mechanizmów sukcesji, pojęcie „sukcesja” używane jest w czterech znaczeniach: zmiany zgrupowań w czasie (gradient czasu, nieciągłość w czasie), zmiany zgrupowań w gradiencie przestrzeni (nieciągłość środowiska, zmienność w przestrzeni), „altruistyczne” udostępnianie zasobów (to właśnie klasyczne ujęcie rozwinięte przez Clemensa), cenofilogeneza. Dwa pierwsze… Czytaj dalej Model wyspy

STENOBIONTY

Są to organizmy wysoce wyspecjalizowane, o wąskiej tolerancji ekologicznej, występujące     w ściśle określonym (specyficznym)  siedlisku, w warunkach wąskiej zmienności czynników środowiskowych, zwłaszcza temperatury i wilgotności . Stenobionty możemy podzielić na: POLISTENOBIONTY

Agroekologia

Nazwa fenologia pochodzi od słowa  fenomen, czyli zjawisko. Fenologia  to nauka  badająca zależności między terminami występowania periodycznych zjawisk w życiu roślin i zwierząt  poszczególnych gatunków a pogodą i sezonowymi zmianami klimatycznymi. Po raz pierwszy nazwę tę użył botanik francuski Morren w XIX w Na podstawie obserwacji pogody oraz związanych z nią corocznie powtarzających się faz… Czytaj dalej Agroekologia

Bioindykacja

Co to jest bioindykacja Bioindykacja – metoda oceny stanu środowiska, głównie poziomu zanieczyszczeń, na podstawie badania reakcji organizmów żywych (stenobiontów, organizmów wskaźnikowych) na zmiany. Dobrymi bioindykatorami zanieczyszczenia wód są np. raki rzeczne, larwy chruścików, a powietrza – porosty. Do określania trofii zbiorników wodnych wykorzystywane mogą być również współczynniki fitoplanktonowe. . Bioindykacja opiera się na systemie wskaźników… Czytaj dalej Bioindykacja